Biodünaamiline põllumajandus

MIS ON BIODÜNAAMILINE PÕLLUMAJANUDUS EHK BIODÜNAAMIKA?

Dr Rudolf Steiner (1861-1925)

Biodünaamika on vanim maheviljeluse vorm, tänapäevase maheviljeluse ja mahenõuete eelkäija, antroposoofilisest maailmavaatest lähtuv maaviljelus, kus järgitakse Rudolf Steineri antud soovitusi, mille ta esitas põllumeeste palvel kaheksa loenguna aastal 1924. Nimetuse „biodünaamika” võtsid 1925 kasutusele 1925 Erhard Bartsch ja Ernst Stegemann. Biodünaamika on  ökoloogiline, jätkusuutlik ja eetiline lähenemine põllumajandusele (sh looma-ja taimekasvatusele), aiandusele, toidule ja toitainetele, viis, kuidas tervendada ja taaselustada maad.

Biodünaamiline liikumine sai alguse nüüdseks ligi 100 aastat tagasi saksa kultuuriruumis (Saksamaa, Austria, Šveits), ajal, mil väetiste ja mürkide kasutus ning tööstuslikud võtted põllumajanduses suure hooga arenema hakkasid. Üks osa talunikke leidis, et sellised võtted ei ole jätkusuutlikud ja neile näis, et maa kannatab nende all. Need talunikud küsisid nõu dr Rudolf Steinerilt, teadlaselt ja filosoofilt, kes tol ajal arendas uudseid tervikliku käsitlusega suundumusi paljudes eluvaldkondades. Küsiti, et ehk on dr Rudolf Steineril ka mõni soovitus põllumeestele pakkuda. Niisiis pidas dr Rudolf Steiner nendele põllumeestele ja ka teistele huvitatud kuulajatele 8 loengut, mille nimetas "Põllumajanduskursuseks". Loengutes käsitletud praktiliste nõuannete aluseks oli muuseas ka põllumajanduslik uurimustöö, mida oli alustatud juba mõned aastad varem väikse teadlaste grupiga.

Biodünaamilised kompostipreparaadid
Oma loengutes vaatleb dr Rudolf Steiner põllumajandust palju laiemana kui seda on tänapäevane majandusele orienteeritud põllumajandus. Loengutes räägitakse Maast kui terviklikust organismist, mis on mõjutatud Maad ümbritsevate jõudude ja taevakehade poolt (päike, kuu, planeedid). Räägitakse põllumajandusüksusest - talust kui tervikust, kuhu kuuluvad nii loomad, põllukultuurid, istandused kui ka metsa, karjamaa ja põõsastik ja mille keskmes on taluperemees ise.  Üks peamisi põhimõtteid biodünaamilise põllumajanduse juures on, et talu oleks võimalikult autonoomne ja terviklik üksus, justkui organism või indiviid. Teine väga oluline põhimõte on, et õigeid töid tehakse õigel ajal, koostöös loodusjõudude, Maa ja Maad ümbritsevate jõududega. Selle koostöö tõhustamiseks on dr Rudolf Steiner soovitanud kasutada teatud kindlal viisil valmistatud preparaate, mis on käsitsi tehtud mahedalt kasvatatud taimsetest ja loomsetest komponentidest (6 kompostipreparaati ja 2 pritsimispreparaati, mida kasutatakse väga väikestes kogustes). Preparaate kasutatakse komposti valmistamisel ning taimede idanemise, õitsemise ja viljumise toetamiseks. Kuna tänapäeval on tuhmunud see inimeste sisemine tunnetus, mille järgi õigeid töid õigel ajal teha, on biodünaamikutele suureks abiks hiljem loodud Maria Thuni Külvikalender, mis tugineb 50 aastat kestnud katsetustöödele.  Külvikalendris on märgitud soovitatavad kuupäevad, millal teatud põllutöid teha ning millal teatud tööd kindlasti häid tulemusi ei anna, mis perioodidel milliseid taimi külvata (õie-, vilja-, juure- ja lehepäevad) jne. 

Biodünaamikas räägitakse elavast Maast, elavast mullast ja elavast toidust, mida Maa inimesele pakub. Muld peab jääma elavaks ka pärast seda, kui inimene sealt oma osa võtab.  Niisiis ideaalis Maa säilitab oma loomuliku viljakuse (preparaatide ja komposti abil) ja samas saab inimene parima võimaliku kvaliteediga toitu. Inimene annab Maale, mida Maa vajab ja Maa annab tagasi seda, mida inimene vajab.  Selline koostöö on biodünamika eesmärk ja ideaal.

MIS ON BIODÜNAAMILINE, MIS MAHE?

Biodünaamika on tänapäevase mahepõllumajanduse eelkäija, millest on nüüdseks saanud üks mahepõllumajanduse erisuund. Biodünaamilisele põllumajandusele üleminek vajab eelkõige mahepõllumajanduse baasnivoo saavutamist. Mahe on lihtsam vorm biodünaamikast, biodünaamika keerulisem vorm mahedast. Biodünaamikas lisanduvad mahenõuetele veel täiendavad nõuded (sh biodünaamiliste preparaatide kasutamine), mis tagavad toote veelgi kõrgema kvaliteedi ning tootmise jätkusuutlikkuse. Täpsemalt preparaatide kohta saab lugeda valides menüüst "BIODÜNAAMILISED PREPARAADID".