Kontakt


Küsimuste või koostöö soovi korral võta ühendust EBÜ juhatusega e-maili teel biodunaamika@gmail.com või weralda@gmail.com

Eesti Biodünaamika Ühingu juhatuse liikmed: 
Weralda Sofia Evik (esimees)       56466397
Eve Ader              

Arvo Purga             
Juhan Särgava           
Tõnu Kriisa              
Armin Rudi             
Aare Rätsepp