Kuidas tunda ära biodünaamilist toodet?

Aastal 1928, neli aastat pärast biodünaamilise põllumajanduse algust, loodi Demeter e.V organisatsioon Saksamaal, et läbi kindlate nõuete ning kontrollimise kindlustada biodünaamiliste toodete kvaliteet. Demeter oli esimene mahemärgis, mis on kasutusel tänaseni. Kvaliteedimärgis andis tarbijatele infot toote kõrgest kvaliteedist ning aitas talunikel oma kaupa paremini turustada. Demeter-märgise kasutamine levis maailmas koos biodünaamilise põllumajandusega ja see on praegu kasutusel kõigil asustatud mandritel. Tänu Demeter  organisatsiooni aktiivsele koostööle talunikega laienesid mahepõllumajanduse põhimõtted erinevate nimetuste all (orgaaniline, ökoloogiline, mahe, bioloogiline) mitmetesse riikidesse. Demeter e.V (Demeter.de) peab oluliseks teha tihedat koostööd mitte ainult töötajate ja vahendajate, vaid ka tarbijatega. Niisiis saavad organisatsiooni liikmeks astuda ka Demeter-toodete tarbijad, et organisatsiooni tegevuses kaasa rääkida.  1985. aastal loodi Ameerikas mittetulundusühinguna Demeter USA, millest sai ameerikasisene biodünaamilise toodangu sertifitseerija (Demeter-usa.org). 1997. aastal loodi Demeter International. Katusorganisatsioonina ühendab Demeter International 16 liikmesorganisatsiooni Euroopast, Aasiast, Ameerikast, Aafrikast ja Uus-Meremaalt.

Eesti biodünaamilise suunaga taludel puudub Demeter sertifikaat ja eestimaist Demeter tooteid kuskil ei müüda. Põhjus on selles, et Eestis on biodünaamilise suunaga talusid väga vähe ning puuduvad võimalused oma kontrollsüsteemi rajamiseks ja rahastamiseks. Demeter sertifikaadi saamseks peab maksma ka Demeter International organisatsioonile teatud tasu, mis paljudele meie talunikele ei ole jõukohane.  Võimalik oleks ka väljast, näiteks Soomest sertifitseeritud kontrollija meie talusid kontrollima tellida, aga see oleks samuti väga kulukas. Lisaks on eestlaste üldine teadlikkus biodünaamilise toidu kvaliteedist pea olematult madal ning turg biodünaamilisele toodangule väga väike (tegemist on hinnangulise väitega). Ka praegune majanduslangus mõjutab nii mahe- kui biodünaamilise toodangu turgu väga tugevalt. Kokkuvõttes ei ole Demeter sertifikaadiga tegelemine Eestis praeguses kontekstis jätkusuutlik ega mõttekas.